Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.3.15

Verš

puruṣās traya uttasthur
apīvyā vanitā-priyāḥ
padma-srajaḥ kuṇḍalinas
tulya-rūpāḥ suvāsasaḥ

Synonyma

puruṣāḥ — muži; trayaḥ — tři; uttasthuḥ — vyšli (z jezera); apīvyāḥ — nesmírně spanilí; vanitā-priyāḥ — což činí muže pro ženy přitažlivým; padma- srajaḥ — ozdobeni girlandami z lotosových květů; kuṇḍalinaḥ — s náušnicemi; tulya-rūpāḥ — všichni se stejnými tělesnými rysy; su-vāsasaḥ — velmi pěkně oblečení.

Překlad

Poté se z jezera vynořili tři muži s nádhernými tělesnými rysy. Byli pěkně oblečení a ozdobení náušnicemi a girlandami z lotosů. Všichni tři si byli ve své kráse rovni.