Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.3.11

Verš

kasyacit tv atha kālasya
nāsatyāv āśramāgatau
tau pūjayitvā provāca
vayo me dattam īśvarau

Synonyma

kasyacit — po nějakém (čase); tu — ale; atha — takto; kālasya — jak plynul čas; nāsatyau — dva Aśvinī-kumārové; āśrama — ono sídlo Cyavany Muniho; āgatau — dospěli k; tau — těmto dvěma; pūjayitvā — když složil uctivé poklony; provāca — řekl; vayaḥ — mládí; me — mně; dattam — prosím dejte; īśvarau — jelikož vy dva to dokážete.

Překlad

Když uplynul nějaký čas, přišli do āśramu Cyavany Muniho bratři Aśvinī-kumārové, lékaři z nebeských planet. Cyavana Muni jim složil uctivé poklony a pak je požádal, aby mu navrátili mládí, jelikož to bylo v jejich silách.

Význam

Nebeští lékaři, jako byli Aśvinī-kumārové, dokázali obdařit mládím i člověka pokročilého věku. Velcí yogīni dovedou svými mystickými silami přivést zpátky k životu dokonce i mrtvé tělo, pokud je ještě v pořádku jeho struktura. To jsme viděli u vojáků Baliho Mahārāje, které léčil Śukrācārya. Moderní lékařská věda dosud neodhalila způsob, jak znovu přivést k životu mrtvé tělo nebo jak obdařit staré tělo mladistvou energií, ale z těchto veršů vyplývá, že dokáže-li člověk přijmout poznání z védských zdrojů, je taková léčba možná. Aśvinī-kumārové byli — podobně jako Dhanvantari — znalci Āyur-vedy. V každém oboru hmotné vědy lze dosáhnout určité dokonalosti, a za tímto účelem je nezbytné vzít si na pomoc védskou literaturu. Nejvyšší dokonalostí je stát se oddaným Pána, a aby člověk dosáhl této dokonalosti, musí studovat Śrīmad-Bhāgavatam, který je pokládán za zralý plod védského stromu přání (nigama-kalpa-taror galitaṁ phalam).