Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.22.34

Verš

parikṣīṇeṣu kuruṣu
drauṇer brahmāstra-tejasā
tvaṁ ca kṛṣṇānubhāvena
sajīvo mocito ’ntakāt

Synonyma

parikṣīṇeṣu — po vyhlazení v bitvě na Kurukṣetře; kuruṣu — členové Kuruovské dynastie, jako například Duryodhana; drauṇeḥ — Aśvatthāmā, Droṇācāryův syn; brahmāstra-tejasā — žárem jaderné zbraně, brahmāstry; tvam ca — ty také; kṛṣṇa-anubhāvena — milostí Pána Kṛṣṇy; sa-jīvaḥ — s tvým životem; mocitaḥ — zachráněn; antakāt — před smrtí.

Překlad

Poté, co byla Kuruovská dynastie vyhlazena v bitvě na Kurukṣetře, hrozila i tobě smrt atomovou zbraní, brahmāstrou, kterou vyslal Droṇācāryův syn. Milostí Nejvyšší Osobnosti Božství, Kṛṣṇy, jsi však byl před záhubou zachráněn.