Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.19.22

Verš

diśi dakṣiṇa-pūrvasyāṁ
druhyuṁ dakṣiṇato yadum
pratīcyāṁ turvasuṁ cakra
udīcyām anum īśvaram

Synonyma

diśi — na straně; dakṣiṇa-pūrvasyām — jihovýchodní; druhyum — svého syna jménem Druhyu; dakṣiṇataḥ — na jižní straně světa; yadum — Yadua; pratīcyām — na západní straně světa; turvasum — svého syna zvaného Turvasu; cakre — učinil; udīcyām — na severní straně světa; anum — svého syna jménem Anu; īśvaram — králem.

Překlad

Jihovýchod dal svému synovi jménem Druhyu, jih dal Yaduovi, západ Turvasuovi a sever Anuovi. Tak rozdělil království.