Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.19.10

Verš

tasya tatra dvijaḥ kaścid
ajā-svāmy acchinad ruṣā
lambantaṁ vṛṣaṇaṁ bhūyaḥ
sandadhe ’rthāya yogavit

Synonyma

tasya — kozla; tatra — potom; dvijaḥ — brāhmaṇa; kaścit — nějaké; ajā- svāmī — chovatel jiné kozy; acchinat — vykastroval, zbavil mužství; ruṣā — z hněvu; lambantam — dlouhá; vṛṣaṇam — varlata; bhūyaḥ — znovu; sandadhe — připojil; arthāya — ve vlastním zájmu; yoga-vit — znalec mystických jógových sil.

Překlad

“Koza šla do obydlí brāhmaṇy, který byl chovatelem jiné kozy, a ten rozhněvaně uřízl kozlovi jeho varlata. Na kozlovu žádost mu je však později pomocí mystické yogy znovu připojil.”

Význam

Śukrācārya je zde obrazně označen jako manžel jiné kozy. To svědčí o tom, že vztah mezi manželi v jakékoliv společnosti-ať už na vyšší nebo nižší úrovni, než je lidská-se v ničem neliší od vztahu kozla s kozou, neboť hmotný vztah mezi mužem a ženou se zakládá na sexu. Yan maithunādi-gṛhamedhi-sukhaṁ hi tuccham. Śukrācārya byl ācārya neboli odborník v rodinných záležitostech, mezi něž patří i kozlovo předávání semene koze. Slova kaścid ajā-svāmī zde názorně vyjadřují, že Śukrācārya nebyl o nic lepší než Yayāti, neboť oba se zajímali o rodinné vztahy, vznikající díky semeni (śukra). Śukrācārya nejprve proklel Yayātiho, aby zestárl a nebyl již schopen pohlavního styku, ale když viděl, že jeho impotence by byla trestem i pro jeho vlastní dceru, použil svou mystickou sílu k tomu, aby Yayātimu jeho mužství vrátil. Jelikož používal své mystické jógové schopnosti v zájmu rodinného života a nikoliv realizace Nejvyšší Osobnosti Božství, nebyla jeho jógová kouzla o nic lepší než chování kozlů a koz. Jógové síly se má využít k poznání Nejvyšší Osobnosti Božství, jak Pán sám doporučuje v Bhagavad-gītě (6.47):

yoginām api sarveṣāṁ
mad-gatenāntarātmanā
śraddhāvān bhajate yo māṁ
sa me yuktatamo mataḥ

“Ten z yogīnů, který se ke Mně neustále upíná s velkou vírou, v nitru na Mě myslí a poskytuje Mi transcendentální láskyplnou službu, je se Mnou nejdůvěrněji spojen prostřednictvím yogy a zaujímá nejvyšší postavení ze všech. To je Můj názor.”