Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.19.9

Verš

so ’pi cānugataḥ straiṇaḥ
kṛpaṇas tāṁ prasāditum
kurvann iḍaviḍā-kāraṁ
nāśaknot pathi sandhitum

Synonyma

saḥ — ten kozel; api — také; ca — rovněž; anugataḥ — následující kozu; straiṇaḥ — pod pantoflem; kṛpaṇaḥ — ubohý; tām — ji; prasāditum — uspokojit; kurvan — činící; iḍaviḍā-kāram — proslov v kozí řeči; na — ne; aśaknot — dokázal; pathi — na cestě; sandhitum — uspokojit.

Překlad

“Kozel, který byl podřízený své manželce, toho velice litoval. Ihned se vydal po cestě za ní a snažil se jí zalichotit, jak nejlépe dovedl, ale nepodařilo se mu ji uklidnit.”