Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.16.8

Verš

uttasthus te kuśalino
nidrāpāya ivāñjasā
pitur vidvāṁs tapo-vīryaṁ
rāmaś cakre suhṛd-vadham

Synonyma

uttasthuḥ — ihned vstali; te — matka a bratři Pána Paraśurāmy; kuśalinaḥ — šťastně naživu; nidrā-apāye — na konci tvrdého spánku; iva — jako; añjasā — velice brzy; pituḥ — svého otce; vidvān — vědom si; tapaḥ — askeze; vīryam — mocí; rāmaḥ — Pán Paraśurāma; cakre — vykonal; suhṛt- vadham — zabití členů své rodiny.

Překlad

Díky Jamadagniho požehnání pak matka i bratři Pána Paraśurāmy okamžitě ožili a byli velice šťastní, jako kdyby se probudili z tvrdého spánku. Pán Paraśurāma zabil své příbuzné na příkaz svého otce, neboť si byl plně vědom jeho moci, askeze a učenosti.