Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.16.17

Verš

gatvā māhiṣmatīṁ rāmo
brahma-ghna-vihata-śriyam
teṣāṁ sa śīrṣabhī rājan
madhye cakre mahā-girim

Synonyma

gatvā — šel; māhiṣmatīm — na místo jménem Māhiṣmatī; rāmaḥ — Pán Paraśurāma; brahma-ghna — kvůli zabití brāhmaṇy; vihata-śriyam — odsouzeno ke zkáze, zbaveno všeho bohatství; teṣām — jich všech (synů Kārtavīryārjuny a dalších kṣatriyských obyvatel); saḥ — on, Pán Paraśurāma; śīrṣabhiḥ — z hlav usekaných od jejich těl; rājan — ó Mahārāji Parīkṣite; madhye — v oblasti Māhiṣmatī; cakre — vytvořil; mahā-girim — velkou horu.

Překlad

Ó králi, potom Pán Paraśurāma odešel do Māhiṣmatī, které již propadlo zkáze za hříšné zabití brāhmaṇy. Uprostřed tohoto města nakupil horu z hlav useknutých synům Kārtavīryārjuny.