Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.15.33

Verš

athārjunaḥ pañca-śateṣu bāhubhir
dhanuḥṣu bāṇān yugapat sa sandadhe
rāmāya rāmo ’stra-bhṛtāṁ samagraṇīs
tāny eka-dhanveṣubhir ācchinat samam

Synonyma

atha — poté; arjunaḥ — Kārtavīryārjuna; pañca-śateṣu — pět set; bāhubhiḥ — svými pažemi; dhanuḥṣu — k lukům; bāṇān — šípy; yugapat — současně; saḥ — on; sandadhe — přiložil; rāmāya — aby zabil Pána Paraśurāmu; rāmaḥ — Pán Paraśurāma; astra-bhṛtām — ze všech vojáků, kteří vládnou zbraní; samagraṇīḥ — jasně nejlepší; tāni — všechny Kārtavīryārjunovy luky; eka-dhanvā — jenž měl jeden luk; iṣubhiḥ — šípy; ācchinat — roztříštil; samam — s.

Překlad

Kārtavīryārjuna pak svými tisíci pažemi současně přiložil šípy k pěti stům luků, aby Pána Paraśurāmu zabil. Pán Paraśurāma, nejlepší z bojovníků, však vystřelil svým jediným lukem tolik šípů, že všechny šípy a luky v Kārtavīryārjunových rukách ihned roztříštil.