Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.14.42

Verš

gandharvān upadhāvemāṁs
tubhyaṁ dāsyanti mām iti
tasya saṁstuvatas tuṣṭā
agni-sthālīṁ dadur nṛpa
urvaśīṁ manyamānas tāṁ
so ’budhyata caran vane

Synonyma

gandharvān — ke Gandharvům; upadhāva — jdi pro pomoc; imān — oni; tubhyam — tobě; dāsyanti — dají; mām iti — přesně jako jsem já, nebo přímo mě; tasya — jeho; saṁstuvataḥ — modlitbami; tuṣṭāḥ — uspokojeni; agni-sthālīm — dívku stvořenou z ohně; daduḥ — dali; nṛpa — ó králi; urvaśīm — Urvaśī; manya-mānaḥ — považující; tām — ji; saḥ — on (Purūravā); abudhyata — skutečně poznal; caran — při procházce; vane — v lese.

Překlad

Urvaśī pravila: “Můj milý králi, hledej pomoc u Gandharvů, neboť od nich mě můžeš dostat nazpátek.” Poslušen těchto slov král potěšil Gandharvy modlitbami, a jelikož s ním byli spokojeni, dali mu dívku Agnisthālī, která vypadala úplně stejně jako Urvaśī. Král ji považoval za Urvaśī a začal se s ní procházet po lese. Později však pochopil, že to není Urvaśī, ale Agnisthālī.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura poznamenává, že Purūravā byl posedlý chtíčem. Ihned poté, co získal dívku Agnisthālī, s ní chtěl mít pohlavní styk, ale během něho poznal, že se nejedná o Urvaśī, ale o Agnisthālī. To svědčí o tom, že každý muž připoutaný k určité ženě zná její individuální sexuální chování. Purūravā tedy během pohlavního styku poznal, že Agnisthālī nebyla Urvaśī.