Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.14.43

Verš

sthālīṁ nyasya vane gatvā
gṛhān ādhyāyato niśi
tretāyāṁ sampravṛttāyāṁ
manasi trayy avartata

Synonyma

sthālīm — ženu Agnisthālī; nyasya — ihned opustil; vane — v lese; gatvā — když se vrátil; gṛhān — doma; ādhyāyataḥ — začal meditovat; niśi — celou noc; tretāyām — když věk Tretā; sampravṛttāyām — měl právě začít; manasi — v mysli; trayī — principy tří Véd; avartata — byly vyjeveny.

Překlad

Král Purūravā pak zanechal Agnisthālī v lese a vrátil se domů, kde celou noc meditoval o Urvaśī. Během jeho meditace začal věk Tretā, a proto se mu v srdci zjevily principy tří Véd, včetně způsobu konání yajñi pro dosažení cílů plodonosných činností.

Význam

Je řečeno: tretāyāṁ yajato makhaiḥ-v Tretā-yuze člověk získal výsledky obětí, které vykonal. Konkrétně prováděním viṣṇu-yajñi bylo možné dokonce dosáhnout lotosových nohou Nejvyšší Osobnosti Božství. Cílem yajñí je potěšit Nejvyšší Osobnost Božství. Během Purūravovy meditace o Urvaśī začala Tretā-yuga, a proto mu byly v srdci vyjeveny védské yajñi. Purūravā však byl materialista, který stál především o potěšení svých smyslů. Každá oběť zaměřená na dosažení smyslového požitku se nazývá karma-kāṇḍīya-yajña. Rozhodl se tedy provádět tyto oběti, aby ukojil svůj chtíč. Jinými slovy-karma-kāṇḍīya-yajñi jsou určeny pro požitkáře, ale skutečným cílem yajñi má být potěšení Nejvyšší Osobnosti Božství. V Kali-yuze je pro potěšení Nejvyšší Osobnosti Božství doporučena saṅkīrtana-yajña: yajñaiḥ saṅkīrtana-prāyair yajanti hi sumedhasaḥ. Pouze vysoce inteligentní lidé si zvolí saṅkīrtana-yajñu, aby naplnili všechny své touhy, hmotné i duchovní. Ti, kdo dychtí po smyslovém požitku, budou provádět karma-kāṇḍīya-yajñi.