Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.14.28

Verš

niśamyākranditaṁ devī
putrayor nīyamānayoḥ
hatāsmy ahaṁ kunāthena
napuṁsā vīra-māninā

Synonyma

niśamya — když slyšela; ākranditam — nářek (jelikož byli unášeni); devī — Urvaśī; putrayoḥ — oněch dvou beránků, které opatrovala jako své syny; nīyamānayoḥ — když byli odnášeni; hatā — zabita; asmi — jsem; aham — já; ku-nāthena — pod ochranou špatného manžela; na-puṁsā — eunucha; vīra-māninā — přestože se považuje za hrdinu.

Překlad

Urvaśī se k těm dvěma beránkům chovala jako k vlastním synům. Když tedy začali naříkat, jelikož je Gandharvové odnášeli, Urvaśī je zaslechla a obořila se na svého muže: “Teď mě zabíjejí pod ochranou neschopného manžela, který je zbabělec a eunuch, i když se považuje za velkého hrdinu.”