Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.14.13

Verš

brahmā tāṁ raha āhūya
samaprākṣīc ca sāntvayan
somasyety āha śanakaiḥ
somas taṁ tāvad agrahīt

Synonyma

brahmā — Pán Brahmā; tām — jí, Tāry; rahaḥ — do ústraní; āhūya — když ji odvedl; samaprākṣīt — ptal se na podrobnosti; ca — a; sāntvayan — poté, co ji uklidnil; somasya — tento syn patří Somovi, bohu Měsíce; iti — tak; āha — odpověděla; śanakaiḥ — rozvláčně; somaḥ — Soma; tam — dítěte; tāvat — ihned; agrahīt — ujal se.

Překlad

Pán Brahmā pak odvedl Tāru do ústraní, a poté, co ji uklidnil, se jí zeptal, komu dítě skutečně náleží. Zdráhavě odpověděla: “Je to syn Somy, boha Měsíce.” Bůh Měsíce se nato dítěte okamžitě ujal.