Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.14.12

Verš

kumāro mātaraṁ prāha
kupito ’līka-lajjayā
kiṁ na vacasy asad-vṛtte
ātmāvadyaṁ vadāśu me

Synonyma

kumāraḥ — dítě; mātaram — své matce; prāha — řeklo; kupitaḥ — rozzlobené; alīka — zbytečným; lajjayā — studem; kim — proč; na — ne; vacasi — řekneš; asat-vṛtte — necudná ženo; ātma-avadyam — jaké chyby ses dopustila; vada — řekni; āśu — okamžitě; me — mně.

Překlad

Dítě se tehdy rozzlobilo a chtělo, aby matka bez okolků řekla pravdu. “K čemu je tvůj stud, ty necudná ženo?” řeklo dítě. “Proč nepřiznáš svou chybu? Hned mi řekni o svém provinění.”