Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.11.3

Verš

ācāryāya dadau śeṣāṁ
yāvatī bhūs tad-antarā
manyamāna idaṁ kṛtsnaṁ
brāhmaṇo ’rhati niḥspṛhaḥ

Synonyma

ācāryāya — ācāryovi, duchovnímu mistrovi; dadau — dal; śeṣām — zbytek; yāvatī — jakýkoliv; bhūḥ — země; tat-antarā — existující mezi východem, západem, severem a jihem; manyamānaḥ — uvažující; idam — toto všechno; kṛtsnam — úplně; brāhmaṇaḥ — brāhmaṇové; arhati — zaslouží si vlastnit; niḥspṛhaḥ — jež nemají žádnou touhu.

Překlad

Dále usoudil, že jelikož brāhmaṇové nemají žádné hmotné touhy, měli by vlastnit celý svět. Proto dal zemi ležící mezi východem, západem, severem a jihem ācāryovi.