Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.10.5

Verš

viśvāmitrādhvare yena
mārīcādyā niśā-carāḥ
paśyato lakṣmaṇasyaiva
hatā nairṛta-puṅgavāḥ

Synonyma

viśvāmitra-adhvare — v obětní aréně velkého mudrce Viśvāmitry; yena — jímž (zásahem Pána Rāmacandry); mārīca-ādyāḥ — v čele s Mārīcou; niśā-carāḥ — necivilizované bytosti bloumající nocí v temnotě nevědomosti; paśyataḥ lakṣmaṇasya — před očima Lakṣmaṇa; eva — skutečně; hatāḥ — byli zabiti; nairṛta-puṅgavāḥ — předáci Rākṣasů.

Překlad

V aréně oběti, již prováděl Viśvāmitra, zabil Pán Rāmacandra, král Ayodhyi, mnoho démonů, Rākṣasů a necivilizovaných lidí, kteří bloumali nocí v temnotě nevědomosti. Kéž je Pán Rāmacandra, jenž zabil tyto démony v přítomnosti Lakṣmaṇa, tak laskavý a poskytne nám ochranu!