Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.10.6-7

Verš

yo loka-vīra-samitau dhanur aiśam ugraṁ
sītā-svayaṁvara-gṛhe triśatopanītam
ādāya bāla-gaja-līla ivekṣu-yaṣṭiṁ
sajjyī-kṛtaṁ nṛpa vikṛṣya babhañja madhye
jitvānurūpa-guṇa-śīla-vayo ’ṅga-rūpāṁ
sītābhidhāṁ śriyam urasy abhilabdhamānām
mārge vrajan bhṛgupater vyanayat prarūḍhaṁ
darpaṁ mahīm akṛta yas trir arāja-bījām

Synonyma

yaḥ — Pán Rāmacandra, který; loka-vīra-samitau — ve společnosti či uprostřed mnoha hrdinů tohoto světa; dhanuḥ — luk; aiśam — Pána Śivy; ugram — hrozivý; sītā-svayaṁvara-gṛhe — v sále, kde si matka Sītā vybírala manžela; triśata-upanītam — luk nesený třemi sty muži; ādāya — beroucí (ten luk); bāla-gaja-līlaḥ — hrající si jako slůně v porostu cukrové třtiny; iva — tak; ikṣu-yaṣṭim — třtinový stonek; sajjyī-kṛtam — upevnil tětivu luku; nṛpa — ó králi; vikṛṣya — ohýbáním; babhañja — zlomil ho; madhye — uprostřed; jitvā — když vyhrál; anurūpa — hodící se k Jeho postavení a kráse; guṇa — vlastnosti; śīla — chování; vayaḥ — věk; aṅga — tělo; rūpām — krása; sītā-abhidhām — dívku jménem Sītā; śriyam — bohyni štěstí; urasi — na hrudi; abhilabdhamānām — již předtím získal; mārge — po cestě; vrajan — když kráčel; bhṛgupateḥ — Bhṛgupatiho; vyanayat — zahubil; prarūḍham — hluboce zakořeněnou; darpam — pýchu; mahīm — Země; akṛta — odrovnal; yaḥ — ten, kdo; triḥ — třikrát (sedm); arāja — bez královského rodu; bījām — semeno.

Překlad

Ó králi, zábavy Pána Rāmacandry byly úžasné jako zábavy malého slůněte. Na shromáždění, kde si měla matka Sītā vybrat svého manžela, zlomil uprostřed hrdinů tohoto světa luk Pána Śivy. Tento luk byl tak těžký, že ho neslo tři sta mužů, ale Pán Rāmacandra ho ohnul a zlomil napůl, jako když slůně zlomí stonek cukrové třtiny. Tak získal ruku matky Sīty, která se Mu vyrovnala transcendentální podobou, krásou, chováním, věkem i povahou. Však také byla bohyní štěstí, jež stále sídlí na Pánově hrudi! Když se Pán Rāmacandra vracel ze Sītina domu poté, co ji vyhrál na shromáždění všech uchazečů, střetl se s Paraśurāmou. Ten byl velice pyšný, jelikož jedenadvacetkrát zbavil Zemi královského rodu, ale Pán ho ve své inkarnaci kṣatriyského krále porazil.