Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.10.17

Verš

sā vānarendra-bala-ruddha-vihāra-koṣṭha-
śrī-dvāra-gopura-sado-valabhī-viṭaṅkā
nirbhajyamāna-dhiṣaṇa-dhvaja-hema-kumbha-
śṛṅgāṭakā gaja-kulair hradinīva ghūrṇā

Synonyma

— místo zvané Laṅkā; vānara-indra — mocných vůdců opic; bala — silou; ruddha — ukončené, obklíčené; vihāra — nevěstince; koṣṭha — místa, kde se skladovalo obilí; śrī — pokladnice; dvāra — vchody do paláců; gopura — městské brány; sadaḥ — sněmovny; valabhī — průčelí velkých paláců; viṭaṅkā — holubníky; nirbhajyamāna — v průběhu boření; dhiṣaṇa — terasy; dhvaja — prapory; hema-kumbha — zlaté nádoby na věžích; śṛṅgāṭakā — a křižovatky; gaja-kulaiḥ — stády slonů; hradinī — řeka; iva — jako; ghūrṇā — rozbouřená.

Překlad

Když opičí vojáci v čele se svými vůdci, jako byl Sugrīva, Nīla a Hanumān, vstoupili na Laṅku, obsadili všechny nevěstince, sýpky, pokladnice, vchody do paláců, městské brány, sněmovny, palácová průčelí, a dokonce i holubníky. Když byly zničeny všechny křižovatky, terasy, prapory a zlaté nádoby na věžích města, celá Laṅkā vypadala jako řeka rozbouřená stádem slonů.