Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.6.34

Verš

dūra-bhārodvaha-śrāntāḥ
śakra-vairocanādayaḥ
apārayantas taṁ voḍhuṁ
vivaśā vijahuḥ pathi

Synonyma

dūra — na velkou vzdálenost; bhāra-udvaha — přenášením velikého břemena; śrāntāḥ — unaveni; śakra — král nebes Indra; vairocana-ādayaḥ — a Mahārāja Bali (syn Virocana) a další; apārayantaḥ — neschopni; tam — horu; voḍhum — nést; vivaśāḥ — neschopni; vijahuḥ — zanechali; pathi — na cestě.

Překlad

Krále Indru, Mahārāje Baliho a ostatní polobohy a démony přenášení velké hory na tak velkou vzdálenost unavilo. Nebyli schopni dále pokračovat, a proto ji nechali na cestě.