Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.6.33

Verš

tatas te mandara-girim
ojasotpāṭya durmadāḥ
nadanta udadhiṁ ninyuḥ
śaktāḥ parigha-bāhavaḥ

Synonyma

tataḥ — potom; te — všichni polobozi i démoni; mandara-girim — horu Mandara; ojasā — s velikou silou; utpāṭya — když vytrhli; durmadāḥ — mocní a schopní; nadanta — hlasitě řvali; udadhim — k oceánu; ninyuḥ — nesli; śaktāḥ — velice silní; parigha-bāhavaḥ — s dlouhými, silnými pažemi.

Překlad

Poté démoni a polobozi, kteří byli všichni velice mocní a měli dlouhé, silné paže, s velkým úsilím vyvrátili horu Mandara a s hlasitým řevem ji nesli k oceánu mléka.