Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.6.28

Verš

dṛṣṭvārīn apy asaṁyattāñ
jāta-kṣobhān sva-nāyakān
nyaṣedhad daitya-rāṭ ślokyaḥ
sandhi-vigraha-kālavit

Synonyma

dṛṣṭvā — když viděl; arīn — nepřátele; api — ač; asaṁyattān — bez snahy bojovat; jāta-kṣobhān — kteří byli vzrušení; sva-nāyakān — své vlastní velitele; nyaṣedhat — zastavil; daitya-rāṭ — král Daityů, Mahārāja Bali; ślokyaḥ — velice uctivý a vynikající; sandhi — ve vyjednávání; vigraha — jakož i v boji; kāla — času; vit — zcela si vědom.

Překlad

Mahārāja Bali, nejslavnější král démonů, dobře věděl, kdy se má uzavírat mír a kdy bojovat. Ačkoliv jeho velitelé byli vzrušení a chystali se polobohy zabít, zakázal jim to, když viděl, že k němu nepřicházejí v bojovné náladě.

Význam

Védská etiketa přikazuje: gṛhe śatrum api prāptaṁ viśvastam akutobhayam. Když nepřátelé přijdou do domu protivníka, měli by být přivítáni takovým způsobem, aby zapomněli na veškeré nepřátelství. Bali Mahārāja byl dobře obeznámen s uměním boje a uzavírání míru. Přijal proto polobohy velice vstřícně, i když jeho velitelé byli rozrušení. Toto jednání bylo běžné rovněž v průběhu boje mezi Pāṇḍuovci a Kuruovci. Ve dne Pāṇḍuovci a Kuruovci bojovali ze všech sil, ale když skončil den, navzájem se navštěvovali ve svých táborech jako přátelé a byli tak také přijímáni. V průběhu těchto přátelských setkání poskytoval nepřítel svému protivníkovi cokoliv si přál. To byla tehdejší pravidla.