Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.24.17

Verš

sā tu tatraika-rātreṇa
vardhamānā kamaṇḍalau
alabdhvātmāvakāśaṁ vā
idam āha mahīpatim

Synonyma

— ta rybka; tu — ale; tatra — tam; eka-rātreṇa — za jedinou noc; vardhamānā — zvětšující se; kamaṇḍalau — v nádobě s vodou; alabdhvā — jelikož neměla; ātma-avakāśam — pohodlné místo pro své tělo; — nebo; idam — toto; āha — řekla; mahī-patim — králi.

Překlad

Za jedinou noc však ta rybka vyrostla natolik, že se již nemohla v nádobě pohodlně pohybovat. Potom ke králi znovu promluvila.