Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.22.12

Verš

śrī-śuka uvāca
tasyetthaṁ bhāṣamāṇasya
prahrādo bhagavat-priyaḥ
ājagāma kuru-śreṣṭha
rākā-patir ivotthitaḥ

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; tasya — Bali Mahārāja; ittham — takto; bhāṣamāṇasya — když líčil své štěstí; prahrādaḥ — Mahārāja Prahlāda, jeho děd; bhagavat-priyaḥ — nejmilejší oddaný Nejvyššího Pána; ājagāma — objevil se tam; kuru-śreṣṭha — ó nejlepší z Kuruovské dynastie, Mahārāji Parīkṣite; rākā-patiḥ — měsíc; iva — jako; utthitaḥ — který vyšel.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī řekl: Ó nejlepší z Kuruovců, když Bali Mahārāja takto líčil, jakého štěstí se mu dostalo, objevil se tam Pánův nejmilejší oddaný, Prahlāda Mahārāja, jako když navečer vyjde měsíc.