Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.22.10

Verš

itthaṁ sa niścitya pitāmaho mahān
agādha-bodho bhavataḥ pāda-padmam
dhruvaṁ prapede hy akutobhayaṁ janād
bhītaḥ svapakṣa-kṣapaṇasya sattama

Synonyma

ittham — kvůli tomu (co bylo řečeno výše); saḥ — on, Prahlāda Mahārāja; niścitya — jasně se v této otázce rozhodující; pitāmahaḥ — můj děd; mahān — velký oddaný; agādha-bodhaḥ — můj děd, který díky své oddané službě získal neomezené poznání; bhavataḥ — Tvé; pāda-padmam — lotosové nohy; dhruvam — spolehlivé, věčné útočiště; prapede — odevzdal se; hi — vskutku; akutaḥ-bhayam — zcela prosté strachu; janāt — obyčejných lidí; bhītaḥ — obávající se; svapakṣa-kṣapaṇasya — Tebe, který zabíjíš démony na naší straně; sat-tama — ó nejlepší z nejlepších.

Překlad

Můj děd, nejlepší z lidí, který získal neomezené poznání a zaslouží si být uctíván všemi, se obával společnosti obyčejných lidí v tomto světě. Proti vůli svého otce a démonských přátel, které jsi později osobně zabil, přijal útočiště u Tvých lotosových nohou, neboť byl nezvratně přesvědčen o tom, že skýtají pevnou oporu.