Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.20.31

Verš

parjanya-ghoṣo jalajaḥ pāñcajanyaḥ
kaumodakī viṣṇu-gadā tarasvinī
vidyādharo ’siḥ śata-candra-yuktas
tūṇottamāv akṣayasāyakau ca

Synonyma

parjanya-ghoṣaḥ — vydávající zvuk podobný hřmění v mracích; jalajaḥ — Pánova lastura; pāñcajanyaḥ — známá jako Pāñcajanya; kaumodakī — známý pod jménem Kaumodakī; viṣṇu-gadā — kyj Pána Viṣṇua; tarasvinī — s velkou silou; vidyādharaḥ — jménem Vidyādhara; asiḥ — meč; śata- candra-yuktaḥ — se štítem ozdobeným stovkami měsíců; tūṇa-uttamau — nejlepší z toulců; akṣayasāyakau — jménem Akṣayasāyaka; ca — také.

Překlad

Zjevila se Pánova lastura zvaná Pāñcajanya, která vydávala zvuky podobné hřmění v mracích, mocný kyj Kaumodakī, meč jménem Vidyādhara se štítem ozdobeným stovkami skvrn podobných měsícům a také Akṣayasāyaka, nejlepší z toulců, a začaly se společně k Pánovi modlit.