Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.19.42

Verš

athaitat pūrṇam abhyātmaṁ
yac ca nety anṛtaṁ vacaḥ
sarvaṁ nety anṛtaṁ brūyāt
sa duṣkīrtiḥ śvasan mṛtaḥ

Synonyma

atha — proto; etat — to; pūrṇam — zcela; abhyātmam — vzbuzující soucit druhých tím, že se neustále vydává za chudáka; yat — to; ca — také; na — ne; iti — takto; anṛtam — lživá; vacaḥ — slova; sarvam — zcela; na — ne; iti — takto; anṛtam — lež; brūyāt — kdo by říkal; saḥ — tento člověk; duṣkīrtiḥ — nechvalně proslulý; śvasan — zatímco dýchá nebo je naživu; mṛtaḥ — je mrtvý nebo by měl být zabit.

Překlad

Bezpečným krokem tedy je říci “Ne”. Ačkoliv je to podvod, zajistí člověku plnou ochranu a vzbudí soucit druhých, což poskytne dokonalou příležitost od nich získat peníze pro sebe. Pokud se však někdo stále vymlouvá, že nic nemá, je odsouzen — je mrtvý, přestože ještě žije, anebo by měl být zabit, dokud ještě dýchá.

Význam

Žebráci o sobě vždy tvrdí, že nic nemají, což je pro ně výhodné, neboť jim to zajišťuje, že své peníze neztratí a budou stále vzbuzovat pozornost a soucit druhých a něco od nich dostávat. To je však také odsouzeno. Pokud člověk cílevědomě pokračuje v tomto profesionálním žebrání, je pokládán za mrtvého, i když ještě dýchá — anebo podle jiného vysvětlení by měl být takový lhář zabit, dokud ještě dýchá. Védský pokyn v této souvislosti zní: athaitat pūrṇam abhyātmaṁ yan neti sa yat sarvaṁ neti brūyāt pāpikāsya kīrtir jāyate. sainaṁ tatraiva hanyāt. Jestliže někdo stále předstírá, že nic nemá, a získává peníze žebráním, zaslouží si smrt (sainaṁ tatraiva hanyāt).