Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.17.20

Verš

naitat parasmā ākhyeyaṁ
pṛṣṭayāpi kathañcana
sarvaṁ sampadyate devi
deva-guhyaṁ susaṁvṛtam

Synonyma

na — ne; etat — toto; parasmai — nezasvěceným; ākhyeyam — se má prozradit; pṛṣṭayā api — i kdyby se dotazoval; kathañcana — kdokoliv; sarvam — vše; sampadyate — bude úspěšné; devi — ó ženo; deva-guhyam — velice důvěrné, dokonce i pro polobohy; su-saṁvṛtam — pečlivě uchovávané v tajnosti.

Překlad

Ó ženo, nikomu to neprozrazuj, i kdyby se tě někdo ptal. Důvěrné věci přinesou úspěch, jsou-li uchovány v tajnosti.