Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.17.18

Verš

tvayārcitaś cāham apatya-guptaye
payo-vratenānuguṇaṁ samīḍitaḥ
svāṁśena putratvam upetya te sutān
goptāsmi mārīca-tapasy adhiṣṭhitaḥ

Synonyma

tvayā — tebou; arcitaḥ — uctíván; ca — také; aham — Já; apatya-guptaye — chránící tvé syny; payaḥ-vratena — slibem payo-vrata; anuguṇam — jak je to jen možné; samīḍitaḥ — náležitě uctívaný; sva-aṁśena — svou úplnou částí; putratvam — stávající se tvým synem; upetya — využívající této příležitosti; te sutān — tvým ostatním synům; goptā asmi — poskytnu ochranu; mārīca — Kaśyapy Muniho; tapasi — v podmínkách askeze; adhiṣṭhitaḥ — setrvávajícího.

Překlad

Modlila ses ke Mně a náležitě Mě uctívala vznešeným obřadem payo- vrata na ochranu svých synů. Díky askezi Kaśyapy Muniho se sám stanu tvým synem, a tak tvé ostatní syny ochráním.