Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.17.17

Verš

athāpy upāyo mama devi cintyaḥ
santoṣitasya vrata-caryayā te
mamārcanaṁ nārhati gantum anyathā
śraddhānurūpaṁ phala-hetukatvāt

Synonyma

atha — proto; api — navzdory této situaci; upāyaḥ — nějaký prostředek; mama — Mnou; devi — ó bohyně; cintyaḥ — musí být vymyšlen; santoṣitasya — velmi potěšen; vrata-caryayā — dodržováním slibu; te — tvým; mama arcanam — uctívání Mě; na — nikdy; arhati — zasluhuje si; gantum anyathā — jinou budoucnost; śraddhā-anurūpam — s ohledem na víru a oddanost; phala — výsledku; hetukatvāt — než být příčinou.

Překlad

Jelikož Mě však potěšilo tvé dodržování obřadního slibu, ó bohyně Aditi, musím najít cestu, jak ti pomoci. Pokud Mě někdo uctívá, jeho snaha nikdy nepřijde nazmar, ale přinese mu vytoužený výsledek s ohledem na to, co si zaslouží.