Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.16.57

Verš

nṛtya-vāditra-gītaiś ca
stutibhiḥ svasti-vācakaiḥ
kārayet tat-kathābhiś ca
pūjāṁ bhagavato ’nvaham

Synonyma

nṛtya — tancem; vāditra — hrou na buben; gītaiḥ — a zpěvem; ca — také; stutibhiḥ — recitací příznivých manter; svasti-vācakaiḥ — pronášením modliteb; kārayet — nechť koná; tat-kathābhiḥ — přednášením Bhāgavatamu, Bhagavad-gīty a podobných písem; ca — také; pūjām — uctívání; bhagavataḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství, Viṣṇua; anvaham — každý den (ode dne Pratipat až po Trayodaśī).

Překlad

Ode dne Pratipat až po Trayodaśī ať každý den pokračuje v obřadu za doprovodu tance, zpěvu, hry na buben, pronášení modliteb a příznivých manter a recitace Śrīmad-Bhāgavatamu. Takto ať uctívá Nejvyšší Osobnost Božství.