Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.16.18

Verš

śrī-śuka uvāca
evam abhyarthito ’dityā
kas tām āha smayann iva
aho māyā-balaṁ viṣṇoḥ
sneha-baddham idaṁ jagat

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil; evam — takto; abhyarthitaḥ — požádán; adityā — Aditi; kaḥ — Kaśyapa Muni; tām — jí; āha — řekl; smayan — s úsměvem; iva — jako; aho — běda; māyā-balam — vliv matoucí energie; viṣṇoḥ — Pána Viṣṇua; sneha-baddham — ovlivněný touto citovou náklonností; idam — tento; jagat — celý svět.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Když Kaśyapa Muni vyslechl Aditinu žádost, mírně se usmál. “Běda,” řekl, “jak mocná je matoucí energie Pána Viṣṇua, která celý svět poutá citovou náklonností k dětem!”

Význam

Kaśyapa Muni cítil účast se soužením své ženy, ale přesto ho překvapovalo, jak je celý svět ovlivněný citovou náklonností.