Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.16.1

Verš

śrī-śuka uvāca
evaṁ putreṣu naṣṭeṣu
deva-mātāditis tadā
hṛte tri-viṣṭape daityaiḥ
paryatapyad anāthavat

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; evam — takto; putreṣu — když její synové; naṣṭeṣu — opustili své postavení; deva-mātā — matka polobohů; aditiḥ — Aditi; tadā — tehdy; hṛte — jelikož bylo ztraceno; tri- viṣṭape — nebeské království; daityaiḥ — vlivem démonů; paryatapyat — propadla nářku; anātha-vat — jako kdyby neměla ochránce.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī řekl: Ó králi, když polobozi, Aditini synové, takto opustili nebe a démoni zaujali jejich místa, Aditi propadla nářku, jako kdyby neměla ochránce.