Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.15.22

Verš

yāṁ na vrajanty adharmiṣṭhāḥ
khalā bhūta-druhaḥ śaṭhāḥ
māninaḥ kāmino lubdhā
ebhir hīnā vrajanti yat

Synonyma

yām — v ulicích města; na — ne; vrajanti — chodí; adharmiṣṭhāḥ — bezbožní; khalāḥ — zlomyslní; bhūta-druhaḥ — násilní vůči jiným živým bytostem; śaṭhāḥ — podvodníci; māninaḥ — falešně pyšní; kāminaḥ — chtiví; lubdhāḥ — chamtiví; ebhiḥ — těchto; hīnāḥ — zcela prosti; vrajanti — chodí; yat — po ulici.

Překlad

Do tohoto města nemohl vstoupit nikdo hříšný, zlomyslný, násilný vůči jiným živým bytostem, vychytralý, plný falešné pýchy, chtivý nebo chamtivý. Lidé, kteří tam žili, žádnou z těchto neřestí neprojevovali.