Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.15.12

Verš

ramyām upavanodyānaiḥ
śrīmadbhir nandanādibhiḥ
kūjad-vihaṅga-mithunair
gāyan-matta-madhuvrataiḥ
pravāla-phala-puṣporu-
bhāra-śākhāmara-drumaiḥ

Synonyma

ramyām — velice příjemné; upavana — se sady; udyānaiḥ — a zahradami; śrīmadbhiḥ — překrásnými na pohled; nandana-ādibhiḥ — jako je například Nandana; kūjat — švitořících; vihaṅga — ptáků; mithunaiḥ — s páry; gāyat — zpívajícími; matta — šílenými; madhu-vrataiḥ — se včelami; pravāla — listů; phala-puṣpa — plody a květy; uru — velkou; bhāra — nesoucí tíhu; śākhā — jejichž větve; amara-drumaiḥ — s věčnými stromy.

Překlad

Hlavní město krále Indry bylo plné příjemných sadů a zahrad, jako je například zahrada jménem Nandana, v níž se větve věčně existujících stromů sklánějí k zemi pod tíhou květů, listů a plodů. Do zahrad přilétaly páry štěbetajících ptáků a sladce bzučící včely. Atmosféra v celém městě byla nebeská.