Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.12.43

Verš

ayi vyapaśyas tvam ajasya māyāṁ
parasya puṁsaḥ para-devatāyāḥ
ahaṁ kalānām ṛṣabho ’pi muhye
yayāvaśo ’nye kim utāsvatantrāḥ

Synonyma

ayi — ó; vyapaśyaḥ — spatřila jsi; tvam — ty; ajasya — nezrozeného; māyām — matoucí energii; parasya puṁsaḥ — Nejvyšší Osoby; para- devatāyāḥ — Absolutní Pravda; aham — já sám; kalānām — z úplných částí; ṛṣabhaḥ — hlavní; api — ačkoliv; muhye — byl zmaten; yayā — jí; avaśaḥ — nepostřehnutelně; anye — jiní; kim uta — co říci o; asvatantrāḥ — zcela závislí na māyi.

Překlad

Pán Śiva pravil: Ó bohyně, nyní jsi viděla matoucí energii Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, který je nezrozeným vládcem všech. Přestože jsem jednou z Jeho hlavních expanzí, oklamala i mne. Co potom říci o jiných, kteří jsou na māyi zcela závislí?