Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.12.36

Verš

athāvagata-māhātmya
ātmano jagad-ātmanaḥ
aparijñeya-vīryasya
na mene tad u hādbhutam

Synonyma

atha — takto; avagata — plně přesvědčený o; māhātmyaḥ — vznešenosti; ātmanaḥ — své; jagat-ātmanaḥ — a Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství; aparijñeya-vīryasya — jenž má neomezenou moc; na — ne; mene — považoval; tat — zázračné jednání Nejvyšší Osobnosti Božství, které ho dokázalo zmást; u ha — jistě; adbhutam — za podivuhodné.

Překlad

Takto Pán Śiva pochopil své postavení a postavení Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, jehož síly jsou neomezené. Jakmile si to uvědomil, vůbec ho nepřekvapovalo, jak úžasně ho Pán Viṣṇu ovlivnil.

Význam

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, je znám jako všemocný, protože Ho nikdo v žádné činnosti nepřekoná. V Bhagavad-gītě (7.7) sám prohlašuje: mattaḥ parataraṁ nānyat kiñcid asti dhanañjaya — “Ó dobyvateli bohatství, neexistuje vyšší pravda, než jsem Já.” Nikdo se Pánovi nevyrovná ani nemůže být větší než On, protože On sám je vládcem všech. Caitanya-caritāmṛta (Ādi 5.142) uvádí: ekale īśvara kṛṣṇa, āra saba bhṛtya. Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, je jediným vládcem všech, dokonce i Pána Śivy, o ostatních ani nemluvě. Pán Śiva si již byl vědom svrchované moci Pána Viṣṇua, ale poté, co byl sám omámen, byl pyšný na to, že má tak vznešeného Pána.