Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.1.16

Verš

tam īhamānaṁ nirahaṅkṛtaṁ budhaṁ
nirāśiṣaṁ pūrṇam ananya-coditam
nṝñ śikṣayantaṁ nija-vartma-saṁsthitaṁ
prabhuṁ prapadye ’khila-dharma-bhāvanam

Synonyma

tam — právě tomu Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství; īhamānam — který jedná v náš prospěch; nirahaṅkṛtam — který se nezaplétá a netouží po zisku; budham — který má úplné poznání; nirāśiṣam — který netouží užívat si plodů svých činností; pūrṇam — který je úplný, a proto se nemusí snažit vyplnit žádné touhy; ananya — jinými; coditam — pobízen či inspirován; nṝn — celou lidskou společnost; śikṣayantam — učit (skutečnou cestu života); nija-vartma — Jeho osobní způsob života; saṁsthitam — ustavit (bez odklonu); prabhum — Nejvyššímu Pánu; prapadye — žádám každého, aby se odevzdal; akhila-dharma-bhāvanam — který je Pánem všech náboženských zásad či povinností lidské bytosti.

Překlad

Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇa, jedná jako obyčejná lidská bytost, ale zároveň netouží užívat si plodů své práce. Má úplné poznání, je prostý hmotných tužeb, nepodléhá rozptýlení a je zcela nezávislý. Jako svrchovaný učitel lidstva učí svůj vlastní způsob jednání, a tak zavádí skutečnou cestu náboženství. Žádám každého, aby Ho následoval.

Význam

Toto je podstata našeho hnutí pro vědomí Kṛṣṇy. Žádáme společnost, aby kráčela ve stopách učitele Bhagavad-gīty. Řiďte se pokyny Bhagavad-gīty takové, jaká je, a váš život bude úspěšný. To je souhrn poselství hnutí pro vědomí Kṛṣṇy. Organizátor tohoto hnutí učí každého, jak následovat Pána Rāmacandru, Pána Kṛṣṇu a Śrī Caitanyu Mahāprabhua. V tomto hmotném světě potřebujeme vedoucího představitele monarchie či dobré vlády a Śrī Rāmacandra svým osobním příkladem ukázal, jak žít ku prospěchu celé společnosti. Bojoval s démony, jako byl Rāvaṇa, plnil příkazy svého otce a zůstal věrným manželem matky Sīty. Jednání Pána Rāmacandry jako ideálního krále tedy nemá obdoby. Však také lidé dodnes dychtí po vládě zvané rāma-rājya, podobné panování Śrī Rāmacandry. Přestože je Pán Kṛṣṇa Nejvyšší Osobnost Božství, osobně učil svého žáka a oddaného Arjunu, jak žít tak, aby se nakonec vrátil domů, zpátky k Bohu (tyaktvā dehaṁ punar janma naiti mām eti so 'rjuna). Bhagavad- gīta obsahuje pokyny týkající se všech oblastí — politické, ekonomické, společenské, náboženské, kulturní i filozofické. Musíme se jich pouze přísně držet. Nejvyšší Osobnost Božství také přichází jako Pán Caitanya, aby přijal úlohu čistého oddaného. Takto nás Pán různými způsoby učí, jak dovést své životy k úspěchu, a Svāyambhuva Manu nás žádá, abychom Ho následovali.

Svāyambhuva Manu je vůdcem lidstva a pro usměrnění společnosti zanechal knihu zvanou Manu-saṁhitā. V ní nás nabádá, abychom následovali Nejvyššího Pána v Jeho různých inkarnacích. Ty jsou popsány ve védské literatuře a deset významných inkarnací souhrnně vylíčil Jayadeva Gosvāmī (keśava dhṛta-mīna-śarīra jaya jagad-īśa hare, keśava dhṛta-nara- hari-rūpa jaya jagad-īśa hare, keśava dhṛta-buddha-śarīra jaya jagad-īśa hare atd.). Svāyambhuva Manu nás nabádá, abychom se řídili pokyny inkarnací Boha; zvláště pokyny Kṛṣṇy v Bhagavad-gītě takové, jaká je.

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya oceňoval bhakti-mārgu, jak ji vykládal Śrī Caitanya Mahāprabhu, a takto popsal činnosti Pána Caitanyi:

vairāgya-vidyā-nija-bhakti-yoga-
śikṣārtham ekaḥ puruṣaḥ purāṇaḥ
śrī-kṛṣṇa-caitanya-śarīra-dhārī
kṛpāmbudhir yas tam ahaṁ prapadye

“Odevzdávám se Nejvyšší Osobnosti Božství, Śrī Kṛṣṇovi, který se zjevil v podobě Pána Caitanyi Mahāprabhua, aby nás učil skutečnému poznání, oddané službě Jemu a odpoutanosti od všeho nepříznivého pro vědomí Kṛṣṇy. Sestoupil proto, že je oceánem transcendentální milosti. Odevzdávám se Jeho lotosovým nohám.” (Caitanya-candrodaya-nāṭaka 6.74) Ve věku Kali, ve kterém se nyní nacházíme, lidé nedokáží dodržovat pokyny Nejvyšší Osobnosti Božství, a proto Pán sám přijal úlohu Śrī Kṛṣṇy Caitanyi, aby nás osobně učil, jak rozvinout vědomí Kṛṣṇy. Žádá každého, aby Ho následoval, stal se guruem a osvobozoval pokleslé duše Kali-yugy.

yāre dekha, tāre kaha ’kṛṣṇa'-upadeśa
āmāra ājñāya guru hañā tāra' ei deśa

“Uč každého, aby jednal podle příkazů Pána Śrī Kṛṣṇy v Bhagavad-gītě a Śrīmad-Bhāgavatamu. Staň se tak duchovním mistrem a snaž se osvobodit všechny obyvatele této země.” (Cc. Madhya 7.128) Společným záměrem Pána Rāmacandry, Pána Kṛṣṇy i Pána Caitanyi Mahāprabhua je učit všechny členy společnosti, jak mohou žít šťastně následováním pokynů Nejvyššího Pána.