Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.1.17

Verš

śrī-śuka uvāca
iti mantropaniṣadaṁ
vyāharantaṁ samāhitam
dṛṣṭvāsurā yātudhānā
jagdhum abhyadravan kṣudhā

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; iti — takto; mantra- upaniṣadam — védská mantra (pronášená Svāyambhuvou Manuem); vyāharantam — učena či recitována; samāhitam — soustředil mysl (nevzrušený hmotnými okolnostmi); dṛṣṭvā — když viděli (jeho); asurāḥ — démoni; yātudhānāḥ — Rākṣasové; jagdhum — s touhou pozřít; abhyadravan — rychle běželi; kṣudhā — uspokojit svoji chuť.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Svāyambhuva Manu byl v transu a pronášel mantry plné védských pokynů, jež jsou známé jako Upaniṣady. Když ho viděli Rākṣasové a asurové, chtěli ho pozřít, neboť měli velký hlad. Běželi proto rychle k němu.