Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.8.53

Verš

śrī-kimpuruṣā ūcuḥ
vayaṁ kimpuruṣās tvaṁ tu
mahā-puruṣa īśvaraḥ
ayaṁ kupuruṣo naṣṭo
dhik-kṛtaḥ sādhubhir yadā

Synonyma

śrī-kimpuruṣāḥ ūcuḥ — obyvatelé Kimpuruṣa-loky pravili; vayam — my; kimpuruṣāḥ — obyvatelé Kimpuruṣa-loky, nepatrné živé bytosti; tvam — Ty; tu — však; mahā-puruṣaḥ — Nejvyšší Osobnost Božství; īśvaraḥ — svrchovaný vládce; ayam — tato; ku-puruṣaḥ — velice hříšná osoba, Hiraṇyakaśipu; naṣṭaḥ — zabitá; dhik-kṛtaḥ — odsouzená; sādhubhiḥ — světci; yadā — když.

Překlad

Obyvatelé Kimpuruṣa-loky pravili: My jsme nepatrné živé bytosti a Ty jsi Nejvyšší Osobnost Božství, svrchovaný vládce. Jak Ti tedy můžeme přednést vhodné modlitby? Když byli oddaní tímto démonem znechuceni a odsoudili ho, Ty jsi ho zabil.

Význam

V Bhagavad-gītě (4.7-8) Pán sám uvádí důvod ke svému zjevení na této Zemi:

yadā yadā hi dharmasya
glānir bhavati bhārata
abhyutthānam adharmasya
tadātmānaṁ sṛjāmy aham
paritrāṇāya sādhūnāṁ
vināśāya ca duṣkṛtām
dharma-saṁsthāpanārthāya
sambhavāmi yuge yuge

“Kdykoliv a kdekoliv nastává úpadek náboženského života a začíná převládat bezbožnost, v té době osobně sestupuji. Abych osvobodil zbožné a vyhladil ničemy a abych znovu nastolil zásady náboženství, zjevuji se věk za věkem.” Pán se zjevuje, aby předvedl jednání dvojího druhu—zabíjení démonů a ochraňování oddaných. Když jsou oddaní příliš sužováni démony, Pán přichází v různých inkarnacích, aby je ochránil. Oddaní kráčející v Prahlādových stopách by neměli být znepokojeni démonským jednáním neoddaných. Jako upřímní služebníci Pána se musí držet svých zásad a být si jisti, že démonské činnosti zaměřené proti nim nebudou moci zastavit jejich oddanou službu.