Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.5.33

Verš

ity uktvoparataṁ putraṁ
hiraṇyakaśipū ruṣā
andhīkṛtātmā svotsaṅgān
nirasyata mahī-tale

Synonyma

iti — takto; uktvā — když promluvil; uparatam — přestal; putram — syna; hiraṇyakaśipuḥ — Hiraṇyakaśipu; ruṣā — s velkým hněvem; andhīkṛta-ātmā — učiněn slepým k seberealizaci; sva-utsaṅgāt — ze svého klína; nirasyata — shodil; mahī-tale — na zem.

Překlad

Když Prahlāda Mahārāja takto promluvil a umlkl, démon Hiraṇyakaśipu, zaslepený hněvem, ho shodil z klína na zem.