Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.5.1

Verš

śrī-nārada uvāca
paurohityāya bhagavān
vṛtaḥ kāvyaḥ kilāsuraiḥ
ṣaṇḍāmarkau sutau tasya
daitya-rāja-gṛhāntike

Synonyma

śrī-nāradaḥ uvāca — velký světec Nārada pravil; paurohityāya — aby zastával úlohu kněze; bhagavān — nejmocnější; vṛtaḥ — zvolený; kāvyaḥ — Śukrācārya; kila — skutečně; asuraiḥ — démony; ṣaṇḍa-amarkau — Ṣaṇḍa a Amarka; sutau — synové; tasya — jeho; daitya-rāja — krále démonů, Hiraṇyakaśipua; gṛha-antike — poblíž obydlí.

Překlad

Velký světec Nārada Muni pravil: Démoni v čele s Hiraṇyakaśipuem přijali Śukrācāryu za svého kněze, který měl konat obřady. Dva Śukrācāryovi synové, Ṣaṇḍa a Amarka, žili poblíž Hiraṇyakaśipuova paláce.

Význam

Zde začíná příběh Prahlādova života. Śukrācārya se stal knězem ateistů, konkrétně Hiraṇyakaśipua, a jeho synové Ṣaṇḍa a Amarka pak žili poblíž Hiraṇyakaśipuova sídla. Hiraṇyakaśipu a všichni jeho stoupenci byli ateisté, a proto se Śukrācārya neměl stávat jeho knězem. Brāhmaṇa se má stát knězem toho, kdo má zájem o rozvoj duchovní kultury. Již samotné jméno Śukrācārya však poukazuje na někoho, kdo chce prospěch pro své syny a potomky, bez ohledu na to, jakým způsobem se dostane k penězům. Skutečný brāhmaṇa by se nikdy nestal knězem ateistů.