Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.4.18

Verš

śailā droṇībhir ākrīḍaṁ
sarvartuṣu guṇān drumāḥ
dadhāra loka-pālānām
eka eva pṛthag guṇān

Synonyma

śailāḥ — kopce a hory; droṇībhiḥ — s údolími mezi nimi; ākrīḍam — místa skýtající Hiraṇyakaśipuovi potěšení; sarva — všechna; ṛtuṣu — v ročních obdobích; guṇān — různé kvality (plody a květy); drumāḥ — rostliny a stromy; dadhāra — zastával; loka-pālānām — jiných polobohů, dohlížejících na různé přírodní jevy; ekaḥ — sám; eva — skutečně; pṛthak — různé; guṇān — kvality.

Překlad

Údolí mezi horami se stala místy skýtajícími Hiraṇyakaśipuovi potěšení. Jeho moc byla taková, že všechny stromy a rostliny dávaly hojné množství plodů a květů v každém ročním období. Sesílání deště, vysoušení a spalování, jež běžně náleží třem správcům vesmíru — Indrovi, Vāyuovi a Agnimu — řídil Hiraṇyakaśipu sám, bez pomoci polobohů.

Význam

Na začátku Śrīmad-Bhāgavatamu stojí: tejo-vāri-mṛdāṁ yathā vinimayaḥ — tento hmotný svět je tvořen ohněm, vodou a zemí, jež se slučují a tvarují. Zde je uvedeno, že tři kvality přírody (pṛthag guṇān) působí podle pokynů různých polobohů. Král Indra se například stará o sesílání deště, polobůh Vāyu ovládá vzduch a vysouší vodu, zatímco polobůh vládnoucí ohni vše spaluje. Hiraṇyakaśipu však díky asketickému provádění mystické yogy nabyl takové moci, že řídil vše sám, bez pomoci polobohů.