Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.11.22

Verš

śauryaṁ vīryaṁ dhṛtis tejas
tyāgaś cātmajayaḥ kṣamā
brahmaṇyatā prasādaś ca
satyaṁ ca kṣatra-lakṣaṇam

Synonyma

śauryam — zdatnost v bitvě; vīryam — nepřemožitelnost; dhṛtiḥ — trpělivost (kṣatriya si zachovává důstojnost i za nepříznivých zvratů); tejaḥ — schopnost porážet ostatní; tyāgaḥ — rozdávání milodarů; ca — a; ātma-jayaḥ — nepodléhání potřebám těla; kṣamā — schopnost odpouštět; brahmaṇyatā — věrnost bráhmanským zásadám; prasādaḥ — srdečnost v každé situaci; ca — a; satyam ca — a věrnost pravdě; kṣatra-lakṣaṇam — to jsou znaky kṣatriyi.

Překlad

Být zdatný v bitvě, nepřemožitelný, trpělivý, srdnatý a štědrý, ovládat potřeby těla, umět odpouštět, být poután k bráhmanské povaze, být vždy srdečný a věrný pravdě — to jsou znaky kṣatriyi.