Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.10.9

Verš

vimuñcati yadā kāmān
mānavo manasi sthitān
tarhy eva puṇḍarīkākṣa
bhagavattvāya kalpate

Synonyma

vimuñcati — zříká se; yadā — kdykoliv; kāmān — všech hmotných tužeb; mānavaḥ — lidská společnost; manasi — v mysli; sthitān — které se nacházejí; tarhi — jedině tehdy; eva — zajisté; puṇḍarīka-akṣa — ó Pane s lotosovýma očima; bhagavattvāya — mít stejné bohatství jako Pán; kalpate — je způsobilá.

Překlad

Ó můj Pane, když je člověk schopen se vzdát všech hmotných tužeb v mysli, je způsobilý mít stejné bohatství jako Ty.

Význam

Ateisté někdy kritizují oddané: “Jestliže nechcete přijmout od Pána žádné požehnání a jestliže služebník Pána je stejně bohatý jako sám Pán, proč potom žádáte, abyste se mohli stát Pánovými služebníky?” Śrīdhara Svāmī ve svém komentáři uvádí: bhagavattvāya bhagavat-samān aiśvaryāya. Dosáhnout úrovně Nejvyšší Osobnosti Božství (bhagavattva) neznamená stát se totožným s Pánem nebo se Mu vyrovnat — v duchovním světě je ovšem služebník stejně bohatý jako pán. Služebník Pánu slouží jako sluha, přítel, otec, matka nebo milostná partnerka, a ti všichni jsou stejně bohatí jako On. To je acintya-bhedābheda-tattva. Pán a služebník se od sebe liší, ale přesto jsou si v bohatství rovni. To je význam současné odlišnosti od Nejvyššího Pána a totožnosti s Ním.