Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.1.17

Verš

etad veditum icchāmaḥ
sarva eva vayaṁ mune
bhagavan-nindayā veno
dvijais tamasi pātitaḥ

Synonyma

etat — toto; veditum — vědět; icchāmaḥ — přejeme si; sarve — všichni; eva — jistě; vayam — my; mune — ó velký mudrci; bhagavat-nindayā — kvůli urážení Pána; venaḥ — Vena, otec Mahārāje Pṛthua; dvijaiḥbrāhmaṇy; tamasi — do pekla; pātitaḥ — byl uvržen.

Překlad

Ó velký mudrci, všichni si dychtivě přejeme znát příčinu této Pánovy milosti. Slyšel jsem, že král jménem Vena kdysi urážel Nejvyšší Osobnost Božství a že ho za to brāhmaṇové přinutili jít do pekla. Totéž si zasloužil i Śiśupāla. Jak je tedy možné, že splynul s Pánem?