Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.9.18

Verš

yenāvṛtā ime lokās
tapasā tvāṣṭra-mūrtinā
sa vai vṛtra iti proktaḥ
pāpaḥ parama-dāruṇaḥ

Synonyma

yena — jímž; āvṛtāḥ — zakryté; ime — všechny tyto; lokāḥ — planety; tapasā — askezí; tvāṣṭra-mūrtinā — v podobě syna Tvaṣṭy; saḥ — on; vai — vskutku; vṛtraḥ — Vṛtra; iti — takto; proktaḥ — zvaný; pāpaḥ — zosobněný hřích; parama-dāruṇaḥ — nanejvýš hrůzostrašný.

Překlad

Tento hrůzostrašný démon, který byl ve skutečnosti synem Tvaṣṭy, zakryl mocí své askeze všechny planetární systémy. Dostal proto jméno Vṛtra, “ten, který vše zakrývá”.

Význam

Ve Vedách je řečeno: sa imā lokān āvṛṇot tad vṛtrasya vṛtratvam — jelikož démon zakryl všechny planetární systémy, jeho jméno bylo Vṛtrāsura.