Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.9.11

Verš

hata-putras tatas tvaṣṭā
juhāvendrāya śatrave
indra-śatro vivardhasva
mā ciraṁ jahi vidviṣam

Synonyma

hata-putraḥ — jenž ztratil svého syna; tataḥ — poté; tvaṣṭā — Tvaṣṭā; juhāva — vykonal oběť; indrāya — Indry; śatrave — aby stvořil nepřítele; indra-śatro — ó nepříteli Indry; vivardhasva — vzrůstej; — ne; ciram — za dlouhou dobu; jahi — zabij; vidviṣam — svého nepřítele.

Překlad

Poté, co byl Viśvarūpa zabit, vykonal jeho otec, Tvaṣṭā, obřady určené k zabití Indry. Nabízel obětiny do obětního ohně se slovy: “Ó nepříteli Indry, vzrůstej, abys mohl neprodleně zabít svého nepřítele.”

Význam

Tvaṣṭovo pronášení mantry mělo určitý nedostatek, protože ji místo krátce vyslovoval dlouze, a tím se změnil její smysl. Tvaṣṭā chtěl recitovat slovo indra-śatro, “ó nepříteli Indry”. V této mantře je slovo indra v přivlastňovacím pádu (ṣaṣṭhī) a slovo indra-śatro je složenina zvaná tat-puruṣa (tatpuruṣa-samāsa). Tvaṣṭā však nevyslovil mantru krátce, ale dlouze, a tím se “nepřítel Indry” změnil na “Indru, který je nepřítelem”. Místo bytosti nepřátelské vůči Indrovi se proto zjevilo tělo Vṛtrāsury, jehož Indra považoval za svého nepřítele.