Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.8.20

Verš

māṁ keśavo gadayā prātar avyād
govinda āsaṅgavam ātta-veṇuḥ
nārāyaṇaḥ prāhṇa udātta-śaktir
madhyan-dine viṣṇur arīndra-pāṇiḥ

Synonyma

mām — mne; keśavaḥ — Pán Keśava; gadayā — Svým kyjem; prātaḥ — v ranních hodinách; avyāt — kéž chrání; govindaḥ — Pán Govinda; āsaṅgavam — během druhé části dne; ātta-veṇuḥ — držící Svou flétnu; nārāyaṇaḥ — Pán Nārāyaṇa se čtyřma rukama; prāhṇaḥ — během třetí části dne; udātta-śaktiḥ — vládnoucí různým energiím; madhyam-dine — během čtvrté části dne; viṣṇuḥ — Pán Viṣṇu; arīndra-pāṇiḥ — mající v ruce disk na zabíjení nepřátel.

Překlad

Kéž mě Pán Keśava chrání Svým kyjem v první části dne a kéž mě Govinda, který neustále hraje na Svou flétnu, chrání ve druhé části dne. Kéž mě Pán Nārāyaṇa, Jenž vlastní všechny energie, chrání ve třetí části dne a kéž mě Pán Viṣṇu, Jenž má disk na zabíjení Svých nepřátel, chrání ve čtvrté části dne.

Význam

Podle védských astronomických výpočtů se každý den a každá noc místo na dvanáct hodin dělí na třicet časových intervalů zvaných ghaṭikā (dlouhých dvacet čtyři minut) — každý den a noc se dělí na šest částí po pěti ghaṭikách. V každém z těchto šesti období dne a noci může být Pán vzýván pro ochranu pod různými jmény. Pán Keśava, vlastník svatého místa Mathury, vládne první části dne a Govinda, Pán Vṛndāvanu, je vládcem druhé části.