Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.7.26

Verš

śrī-śuka uvāca
ta evam uditā rājan
brahmaṇā vigata-jvarāḥ
ṛṣiṁ tvāṣṭram upavrajya
pariṣvajyedam abruvan

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī řekl; te — všichni polobozi; evam — takto; uditāḥ — když dostali radu; rājan — ó králi Parīkṣite; brahmaṇā — od Pána Brahmy; vigata-jvarāḥ — zbaveni zármutku způsobeného démony; ṛṣim — velkého mudrce; tvāṣṭram — k synovi Tvaṣṭy; upavrajya — šli; pariṣvajya — objali; idam — toto; abruvan — řekli.

Překlad

Śrīla Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Když Pán Brahmā polobohům poradil a zbavil je úzkosti, odešli za mudrcem Viśvarūpou, synem Tvaṣṭy. Můj milý králi, objali ho a pronesli následující slova.