Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.7.11

Verš

aho bata mayāsādhu
kṛtaṁ vai dabhra-buddhinā
yan mayaiśvarya-mattena
guruḥ sadasi kātkṛtaḥ

Synonyma

aho — běda; bata — vskutku; mayā — mnou; asādhu — neuctivý; kṛtam — vykonaný čin; vai — jistě; dabhra-buddhinā — nedostatečně inteligentní; yat — protože; mayā — mnou; aiśvarya-mattena — velmi pyšným na hmotné bohatství; guruḥ — duchovní mistr; sadasi — v tomto shromáždění; kāt-kṛtaḥ — nevhodně přijatý.

Překlad

Běda, jak politováníhodného činu jsem se dopustil z nedostatku inteligence a kvůli pýše na hmotné bohatství! Když můj duchovní mistr přišel do tohoto shromáždění, neprojevil jsem mu úctu, a tak jsem ho urazil.